Archive for October 22nd, 2007

Si no hi ha viatge, no hi ha diari