Archive for October, 2007

Si no hi ha viatge, no hi ha diari